Varmepumpekalkulator

Vår uavhengige varmepumpekalkulator regner ut hvor mye varme som produseres, hvor mye man kan spare, samt hvor lang nedbetalingstiden er.
Norsk vintergate

Om vår uavhengige varmepumpekalkulator

Vi har utarbeidet en kalkulator for en luft-til-luft varmepumpe. Her kan man enkelt skrive inn hvor mye varmepumpen koster, hvilken COP- eller SCOP-verdi varmepumpen har, samt hva strømprisen er på. Man kan også legge inn prosentvis hvor mye varmepumpen skal jobbe, fordi varmepumpen tenkes å jobbe mindre i et hus med god isolasjon og mer i et hus med dårlig isolasjon. Kalkulatoren regner ut hvor mye varme man produserer, hvor mye man kan spare på en måneds drift, samt hvor lang nedbetalingstiden er for varmepumpen du vurderer.
spare varmepumpe

Varmepumpekalkulator

Vanlige spørsmål

Hva er en varmepumpe?
En varmepumpe brukes normalt til oppvarming av hjem ved at den henter varme utendørs og gir oppvarming innendørs. Mange varmepumper kan også reverseres og brukes til nedkjøling på sommeren. Det mest vanlige i de norske hjem er en såkalt luft-til-luft varmepumpe, og det er denne type varmepumpe vi skal se nærmere på i denne artikkelen og varmepumpe-kalkulatoren.
Hvordan fungerer en luft-til-luft-varmepumpe?
En luft-til-luft-varmepumpe består av en innedel og en utedel. Disse er koblet sammen med rør i et «lukket kretsløp» hvor varmen transporteres inn/ut via et såkalt «kjølemedie», og det er strømmen på denne prosessen som varmepumpen forbruker. Varmepumpen forbruker altså ikke strøm på å varme opp luften slik en vanlig panelovn gjør. Varmepumpen bruker strøm på å flytte varmen utenfra og inn, og visa versa dersom man kan bruke varmepumpen til kjøling på sommeren. I tillegg til at varmepumpen er effektiv til oppvarming, bidrar den også til et bedre inneklima ved at den filtrerer inneluften. Varmepumpen sirkulerer også varmen som ellers har en tendens til å trekke seg opp «under taket» og bidrar til et stabilt og behagelig inneklima.
Hvorfor er valg av varmepumpe og dens plassering viktig?
Det er viktig at luft-til-luft-varmepumpen monteres hensiktsmessig. Innedelen bør plasseres i et oppholdsrom hvor man befinner seg, og utedelen plasseres gjerne bort fra soverom grunnet risiko for støy, men mange varmepumper er svært stillegående. Man bør også plassere utedelen på et godt ventilert sted. Dersom man for eksempel monterer ute-delen under en delvis lukket veranda kan man risikere at man ikke får sirkulert nok frisk luft, som i praksis gir en lavere effektivitet på vareproduksjonen (COP). Disse forholdene gjør at du bør benytte en profesjonell leverandør til rådgivning og installasjon slik at du kan få riktig varmepumpe til ditt bruk med en problemfri installasjon og garanti på arbeidet som er utført i ditt hjem.
Hva er COP og SCOP?
For å definere hvor effektiv en varmepumpe er, bruker vi begrepet «COP». Dette er en forkortelse for «Coefficient of Performance». Enkelt sagt betyr dette forholdet mellom hvor mye varme (eller kulde) du får ut av varmepumpen sammenliknet med energien som går inn i varmepumpen. Som et eksempel kan en varmepumpe med COP-faktor 3 bruke 1 kilowatt strøm på å produsere 3 kilowatt varme. En varmepumpe med COP-faktor 4 kan bruke 1 kilowatt strøm på å produsere 4 kilowatt varme.

Temperaturen ute varierer med årstiden og dette påvirker hvor effektiv varmepumpene er. Begrepet SCOP står for «Seasonal Coefficient of Performance» og det er denne denne verdien man skal kunne regne med på årsbasis. Det er imidlertid vanskelig å måle COP eller SCOP for å etterprøve og verifisere funksjonalitet i huset ditt. Noen av de vi har snakket med som driver med dette sier at COP 3-4 er realistisk til oppvarming hvis det ikke er alt for kaldt ute, men dette varierer og det finnes varmepumper som er effektive ned til -35 grader.
Hvorfor bruke en varmepumpe?
En av de viktigste fordelene med å bryke en varmepumpe er at den kan gi effektiv oppvarming og kjøling til hjemmet ditt. Om vinteren henter en varmepumpe varme fra luften ute og bruker den til å varme opp boligen din. Om sommeren snus prosessen, og varmepumpen overfører varme fra boligen din til luften utenfor. Denne prosessen er mye mer effektiv enn tradisjonelle oppvarmings- og kjølemetoder, noe som betyr at du kan spare penger på strømregningen.
Hva slags varmepumpe-merker søker nordmenn mest etter?
De fem mest populære varmepumpemerkene i Google-søk er:

Mitsubishi varmepumper - (8100 søk)

Panasonic varmepumper - (5400 søk)

Toshiba varmepumper - (5400 søk)

Daikin varmepumper - (4400 søk)

Fujitsu varmepumpe - (1600 søk)

Kilde: Keyword Tool (Tallene viser gjennomsnitt på måndetlige søk i Norge siste tolv måneder. Data er hentet ut i mai 2022).
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram