Prosentkalkulator

Få nøyaktige prosentresultater umiddelbart med vår automatiske prosentkalkulator! Ingen ligninger eller manuelle beregninger er nødvendige. Prøv det nå!
Detaljert prosentdiagram på papir som viser et livlig fargehjul med ulike nyanser og et komplekst mønster av skalaer og tall.

Finn prosenten i et tall

Regner ut hvilken prosentandel et bestemt tall representerer ut av en total.

Eksempel: Hvis du har solgt 10 enheter av et produkt, og totalt antall solgte enheter er 100, vil denne kalkulatoren hjelpe deg med å finne ut at 10 utgjør 10% av 100.

LÆR HVORDAN DU BRUKER KALKULATOREN

LØS OPPGAVER

Formel for "Finn prosenten i et tall":

(Del / Total) * 100%

Konverter prosent til reell verdi

Regner ut en prosentandel om til en spesifikk verdi innenfor en helhet.

Eksempel: Dersom du vet at 25% av skolens 800 elever deltar i et bestemt program, kan denne kalkulatoren hjelpe deg å finne ut at 200 elever deltar i programmet.

LÆR HVORDAN DU BRUKER KALKULATOREN

LØS OPPGAVER

Formel for "Konverter prosent til reell verdi":

(Prosent / 100) * Total

Finn prosentvis endring

Beregn den prosentvise endringen mellom to tall.

Eksempel: Hvis en bedrifts inntekter økte fra 100 000 til 120 000 kroner, kan kalkulatoren fortelle deg at dette er en økning på 20%.

LÆR HVORDAN DU BRUKER KALKULATOREN

LØS OPPGAVER

Formelen for "Finn prosentvis endring":

((Ny Verdi - Gammel Verdi) / Gammel Verdi) * 100%

Beregn verdiendring basert på prosent

Find ut hvor mye en verdi øker eller reduseres når en bestemt prosent blir brukt.

Eksempel: Hvis en vare koster 500 kroner og det tilbys en rabatt på 10%, kan denne kalkulatoren hjelpe deg å finne ut at den nye prisen vil være 450 kroner.

LÆR HVORDAN DU BRUKER KALKULATOREN

Formelen for "Beregn verdiendring basert på prosent":

(Prosent / 100) * Gammel verdi

Prosentregning-oppgaver for "Finn prosenten i et tall"

Trykk på pila for å se svaret.
Hvis det er 25 elever i en klasse, og 10 av dem har briller, hva er prosentandelen av elever med briller?
40%
Formel: (Del / Total) * 100%
Jente med briller i klasserom.
I en bokhylle er 60 av 200 bøker romaner. Finn prosentandelen av romaner.
30%
Formel: (Del / Total) * 100%
Bokhylle med bøker.
På et fotballag har 8 av 16 spillere scoret mål denne sesongen. Hva er prosentandelen spillere som har scoret?
50%
Formel: (Del / Total) * 100%
Fotballspiller feirer mål.

Prosentregning-oppgaver for "Konverter prosent til reell verdi"

Trykk på pila for å se svaret.
Hvis 30% av en skoles 400 elever deltar i koret, hvor mange elever er det i koret?
120 elever
Formel: (Prosent / 100) * Total
Korgutt synger.
20% av en 50-siders bok er bilder. Hvor mange sider har bilder?
10 sider
Formel: (Prosent / 100) * Total
Barnebok med illustrasjoner.
En butikk har salg, og gir 15% rabatt på alle varer. Hvis en genser koster 200 kroner, hvor mye rabatt får du?
30 kroner
Formel: (Prosent / 100) * Total
Genser med robotmotiv

Prosentregning-oppgaver for "Finn prosentvis endring"

Trykk på pila for å se svaret.
Et tre var 3 meter høyt i fjor og er 3,6 meter høyt i år. Hva er den prosentvise økningen i høyden?
20%
Formel: ((Ny Verdi - Gammel Verdi) / Gammel Verdi) * 100%
Grantre
En aksje var verdt 500 kroner, men har nå falt til 450 kroner. Hva er den prosentvise nedgangen?
-10%
Formel: ((Ny Verdi - Gammel Verdi) / Gammel Verdi) * 100%
Antallet abonnenter på et tidsskrift økte fra 1200 til 1500. Finn den prosentvise økningen.
25%
Formel: ((Ny Verdi - Gammel Verdi) / Gammel Verdi) * 100%

Spesialiserte prosentkalkulatorer

Vår standard prosentkalkulator er i stand til å utføre de fleste grunnleggende prosentberegninger. Vi forstår at noen brukere kan trenge et mer spesifikt verktøy, og derfor har vi laget flere kalkulatorer for å imøtekomme disse behovene. I de fleste tilfeller kan du få det samme svaret med vår standardkalkulator; men vi streber etter å gjøre matematiske oppgaver så enkle som mulig for våre brukere. Så ta en titt på våre spesialiserte prosentkalkulatorer nedenfor, og nøl ikke med å kontakte oss hvis du har noen ideer til nye.

Kalkulator-guide: "Finn prosenten i et tall"

 1. Skriv inn det spesifikke tallet:
  • Finn inntastingsfeltet merket "Skriv inn spesifikt tall."
  • Klikk inne i inntastingsboksen.
  • Skriv inn tallet du vil bestemme prosentandelen av. For eksempel, hvis du prøver å finne ut hvilken prosentandel 80 er av 100, skriv "80" i denne boksen.
 2. Skriv inn det totale tallet:
  • Finn inntastingsfeltet merket "Skriv inn totalt tall."
  • Klikk inne i inntastingsboksen.
  • Skriv inn det totale tallet. Følger du forrige eksempel, vil du skrive "100" i denne boksen.
 3. Beregn:
  • Når du har skrevet inn både det spesifikke og totale tallet, klikk på den røde knappen merket "Beregn."
  • Kalkulatoren vil behandle informasjonen og vise prosentandelen i "Prosentandel"-feltet.
 4. Gjennomgå kakediagrammet:
  • Under inntastingsfeltene vil et kakediagram bli vist. Dette diagrammet representerer visuelt det inntastede spesifikke tallet som en prosentandel av totalen.
  • Den røde delen av kakediagrammet symboliserer det spesifikke tallets prosentandel, mens den grå delen representerer den gjenværende prosentandelen.
 5. Nullstill kalkulatoren:
  • Hvis du ønsker å utføre en annen beregning eller fjerne de inntastede dataene, klikk på den svarte knappen merket "Tilbakestill".
  • Denne handlingen vil tømme alle inntastingsfelter og fjerne kakediagrammet, slik at du kan starte på nytt.

Kalkulator-guide: "Konverter prosent til reell verdi"

 1. Angi prosenten:
  • Finn inntastingsfeltet merket "Skriv inn prosent."
  • Klikk inne i inntastingsboksen.
  • Skriv inn prosenten du vil oversette. For eksempel, hvis du vil finne ut hva 20% av en total verdi er, skriver du "20" i denne boksen.
 2. Angi totalverdien:
  • Finne inntastingsfeltet merket "Skriv inn total verdi."
  • Klikk inne i inntastingsboksen.
  • Skriv inn totalverdien du vil beregne prosentverdien for. For eksempel, hvis du vil vite hva 20% av 100 er, skriver du "100" i denne boksen.
 3. Beregn:
  • Etter å ha angitt både prosenten og totalverdien, klikk på den røde knappen merket "Beregn."
  • Kalkulatoren vil behandle informasjonen og gi den oversatte verdien i "Verdi" feltet.
 4. Gjennomgå søylediagrammet:
  • Et søylediagram vil vises under inntastingsfeltene, som viser totalverdien og den beregnede prosentverdien.
  • Den venstre baren symboliserer totalverdien, mens den høyre baren indikerer den beregnede prosentverdien.
 5. Tilbakestill kalkulatoren:
  • Hvis du vil utføre en annen beregning eller slette den inntastede dataen, klikk på den svarte knappen merket "Tilbakestill."
  • Denne handlingen vil slette alle inntastingsfeltene og fjerne søylediagrammet, slik at du kan starte på nytt.

Kalkulator-guide: "Finn prosentvis endring"

 1. Angi starttallet:
  • Finn inntastingsfeltet merket "Skriv inn opprinnelig tall".
  • Klikk inne i inntastingsboksen.
  • Skriv inn starttallet du vil bestemme prosentvis endring fra. For eksempel, hvis du beregner prosentvis endring fra 10 til 20, skriv "10" i denne boksen.
 2. Angi sluttallet:
  • Finne inntastingsfeltet merket "Skriv inn endelig tall".
  • Klikk inne i inntastingsboksen.
  • Skriv inn tallet som starttallet har endret seg til. Fortsetter du det forrige eksemplet, ville du skrevet "20" i denne boksen.
 3. Beregn:
  • Etter å ha oppgitt både start- og sluttallene, klikk på den røde knappen merket "Beregn."
  • Kalkulatoren vil beregne den prosentvise endringen og vise resultatet i feltet "Prosentvis endring."
 4. Gjennomgå søylediagrammet:
  • Under inntastingsfeltene vil et søylediagram vises, som viser start- og sluttallene for en visuell sammenligning.
  • Den venstre baren representerer starttallet, mens den høyre baren indikerer sluttallet. Tittelen over diagrammet viser den beregnede prosentvise endringen.
 5. Tilbakestill kalkulatoren:
  • Hvis du ønsker å utføre en annen beregning eller slette den nåværende dataen, klikk på den svarte knappen merket "Tilbakestill."
  • Denne handlingen vil tilbakestille alle inntastingsfeltene og fjerne søylediagrammet, slik at du kan starte på nytt.

Kalkulator-guide: "Beregn verdiendring basert på prosent"

 1. Skriv inn den opprinnelige verdien:
  • Se etter inntastingsfeltet merket "Skriv inn opprinnelig verdi."
  • Klikk inne i inntastingsboksen.
  • Skriv inn verdien du vil beregne prosentendringen for. For eksempel, hvis du vil bestemme endringen for en opprinnelig verdi av 100 kroner, skriv "100" i denne boksen.
 2. Skriv inn prosentendringen:
  • Finn inntastingsfeltet merket "Skriv inn prosentendring."
  • Klikk inne i inntastingsboksen.
  • Skriv inn ønsket prosentendring som et tall. For eksempel:
   • For en økning på 10%, skriv "10."
   • For en nedgang på 10%, skriv "-10."
 3. Beregn:
  • Når du har skrevet inn begge verdier, finn den røde knappen merket "Beregn" og klikk på den.
  • Kalkulatoren vil nå behandle de inntastede dataene og vise resultatene i to felt:
   • "Endringsmengde" viser det eksakte økningen eller nedgangen basert på den inntastede prosenten.
   • "Ny verdi etter endring" viser den nye totale verdien etter å ha anvendt prosentendringen.
 4. Gjennomgå stolpediagrammet:
  • Under inntastingsfeltene vil et stolpediagram vises som illustrerer den opprinnelige verdien og den nye verdien etter prosentendringen.
  • Den venstre stolpen representerer den opprinnelige verdien, mens den høyre stolpen representerer den nye verdien etter prosentendringen.
  • Over diagrammet er det en tittel som indikerer det eksakte endringsbeløpet.
 5. Nullstill kalkulatoren:
  • Hvis du ønsker å gjøre en annen beregning eller slette de inntastede dataene, klikk på den svarte knappen merket "Tilbakestill."
  • Denne handlingen vil tømme alle inntastingsfelter og skjule stolpediagrammet, slik at du kan starte på nytt.
chevron-downquestion-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram