Prosentøkning-kalkulator

Finn prosentøkning mellom to tall enkelt og raskt. Kalkulatoren har kopier-funksjon, slik at du enkelt kan lime inn resultatet et annet sted.
Fargerik 3D-stolpediagram som viser en betydelig prosentvis økning med livlige neonlys på en mørk bakgrunn.

Finn prosentøkningen

Beregn den prosentvise endringen mellom to tall.

Eksempel: Hvis en bedrifts inntekter økte fra 100 000 til 120 000 kroner, viser denne kalkulatoren en økning på 20%.

Powered by Calculator Land

Hvordan bruke prosentøkning-kalkulatoren

Vår enkle kalkulator hjelper deg med å finne prosentvis økning mellom to tall. Dette verktøyet er nyttig for å analysere økninger i priser, lønn, antall brukere, og mer. Følg disse enkle trinnene for å bruke kalkulatoren:

Steg 1: Inntast opprinnelig tall

Tittel: Skriv inn det opprinnelige tallet
Tekst: I feltet merket med "🔢 Skriv inn opprinnelig tall:", tast inn tallet du starter med. Dette kan være din opprinnelige inntekt, salgstall, befolkningstall, eller en annen verdi du ønsker å sammenligne.

Steg 2: Inntast det nye tallet

Tittel: Skriv inn det nye tallet
Tekst: I feltet merket med "📊 Skriv inn endelig tall:", skriv inn det oppdaterte tallet. Dette er den nye verdien du ønsker å sammenligne med den opprinnelige verdien.

Steg 3: Beregn prosentøkningen

Tittel: Utfør beregningen
Tekst: Etter at begge tallene er inntastet, vil kalkulatoren automatisk beregne prosentøkningen når du taster inn verdier. Resultatet vises i en boks kalt "resultat-boks". Dersom du har inntastet begge tallene riktig, vil du se hvor mange prosent tallet har økt eller minsket.

Steg 4: Kopier resultatet

Tittel: Kopier og bruk resultatet
Tekst: Hvis du ønsker å bruke resultatet et annet sted, kan du klikke på "Kopier resultat"-knappen for å kopiere prosentøkningen til utklippstavlen. Du vil få en bekreftelse gjennom en pop-up som sier at prosentøkningen er kopiert.

Eksempler på bruk:

 • Prisstigning:

  • Startverdi: 100 kr (original pris)
  • Sluttverdi: 120 kr (ny pris)
  • Resultat: Kalkulatoren viser at det er en 20% økning i pris.
 • Lønnsøkning:

  • Startverdi: 30 000 kr (gammel lønn)
  • Sluttverdi: 33 000 kr (ny lønn)
  • Resultat: Kalkulatoren viser en 10% økning i lønn.
 • Vekst i brukerantall:

  • Startverdi: 200 brukere (antall brukere i starten av året)
  • Sluttverdi: 300 brukere (antall brukere ved årets slutt)
  • Resultat: Det er en 50% økning i antall brukere.

Hvordan regne prosentøkning

Prosentøkning brukes for å finne ut hvor mye en verdi har økt i forhold til sin opprinnelige størrelse.
Ung student i rutete jakke som sitter ved et skrivebord, funderer over matematiske problemer om å beregne prosentvis økning med illustrerte tall og spørsmålstegn svevende over.

For å beregne prosentøkningen, bruker vi formelen:

Prosentøkning = ((Ny Verdi - Gammel Verdi) / Gammel Verdi) * 100%

Steg 1: Identifiser de nødvendige verdiene

Start med å identifisere den gamle verdien (den opprinnelige verdien) og den nye verdien (den oppdaterte verdien). Disse verdiene kan representere salgsinntekter, befolkningstall, priser, eller enhver annen kvantitativ måling.

Steg 2: Beregn forskjellen mellom de to verdiene

Trekk den gamle verdien fra den nye verdien for å finne endringen. Formelen er: Ny Verdi - Gammel Verdi. Dette vil gi deg endringen i rå tall, som er utgangspunktet for prosentregningen.

Steg 3: Del endringen med den gamle verdien

Del endringen fra forrige steg på den gamle verdien. Dette gir deg endringsraten som en desimal. Formelen er: (Ny Verdi - Gammel Verdi) / Gammel Verdi.

Steg 4: Konverter endringsraten til prosent

For å konvertere endringsraten til en prosent, multipliser resultatet fra forrige steg med 100. Formelen blir: ((Ny Verdi - Gammel Verdi) / Gammel Verdi) * 100%. Resultatet er prosentøkningen fra den gamle verdien til den nye verdien.

Steg 5: Tolke resultatet

Se på prosenttallet du har beregnet. Et positivt tall indikerer en økning, mens et negativt tall indikerer en nedgang. Vurder denne prosenten i konteksten av hva du måler for å forstå betydningen av endringen.

Praktiske eksempler

La oss gå gjennom tre praktiske eksempler på hvordan denne beregningen kan anvendes i forskjellige situasjoner:

 1. Salgsøkning: Anta at du solgte 150 enheter av et produkt i fjor, men dette året har salget økt til 200 enheter. Ved å sette inn disse verdiene i formelen får vi: Prosentøkning = ((200 - 150) / 150) * 100% = 33,33% Dette viser en salgsøkning på 33,33% fra forrige år.

 2. Besøk på nettsted: Dersom antallet besøkende på nettstedet ditt steg fra 1 000 til 1 500 per måned, kan vi beregne økningen slik: Prosentøkning = ((1500 - 1000) / 1000) * 100% = 50% Dette indikerer en imponerende trafikkvekst på 50%.

 3. Økning i lønn: Si at du fikk en lønnsøkning fra 40 000 til 44 000 kroner. Prosentøkningen i lønnen din ville da være: Prosentøkning = ((44000 - 40000) / 40000) * 100% = 10% En lønnsøkning på 10% er absolutt en god nyhet.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram