Procentregner

Få nøjagtige procentresultater med det samme med vores automatiske procentregner! Ingen ligninger eller manuelle beregninger er nødvendige. Prøv det nu!
Pie chart illustrating percentages.

Find procentdelen af et tal i forhold til en total

Bestem hvilken procentdel et bestemt tal repræsenterer ud af en helhed.

Eksempel: 80 er 80% af 100

LÆR HVORDAN DU BRUGER LOMMEREGNEREN

Formel for "Find procentdelen af et tal i forhold til en total":

(Del / Total) * 100%

For eksempel, hvis du vil finde ud af, hvilken procentdel 80 er af 100, ville du dele 80 med 100 og derefter gange resultatet med 100 for at konvertere det til en procentdel. Så (80 / 100) * 100% = 80%

Omsæt en procent til en værdi

Oversæt en procentdel til en specifik værdi indenfor en helhed.

Eksempel: 20% af 100 er 20

LÆR HVORDAN DU BRUGER LOMMEREGNEREN

Formel for "Omsæt en procent til en værdi":

(Procent / 100) * Total

For eksempel, hvis du vil finde ud af, hvad 20% af 100 er, ville du dele 20 med 100 og derefter gange resultatet med 100. Så (20 / 100) * 100 = 20

Find procentvis ændring mellem to tal

Beregn den procentvise ændring mellem to tal.

Eksempel: Procentvis ændring fra 10 til 20 er 100%

LÆR HVORDAN DU BRUGER LOMMEREGNEREN

Formlen for "Find procentvis ændring mellem to tal":

((Ny Værdi - Gammel Værdi) / Gammel Værdi) * 100%

For eksempel, hvis du vil beregne den procentvise ændring fra 10 til 20, ville du trække 10 fra 20, dele resultatet med 10 og derefter gange med 100 for at konvertere det til en procentdel. Så ((20 - 10) / 10) * 100% = 100%

Beregn værdiforøgelse eller -reduktion baseret på procent

Find ud af, hvor meget en værdi stiger eller falder, når en bestemt procent anvendes.

Eksempel: 10% stigning på 100 er 10

LÆR HVORDAN DU BRUGER LOMMEREGNEREN

Formlen for "Beregn værdiforøgelse eller -fald baseret på procentdel":

(Procent / 100) * Gammel Værdi

For eksempel, hvis du vil finde ud af, hvor meget en værdi stiger med 10% fra 100, ville du dele 10 med 100 og derefter gange resultatet med 100. Så (10 / 100) * 100 = 10

Specialiserede procentregnere

Vores standard procentberegner er i stand til at udføre de fleste basale procentberegninger. Vi forstår, at nogle brugere kan have brug for et mere specifikt værktøj, og derfor har vi lavet flere lommeregnere for at imødekomme disse behov. I de fleste tilfælde kan du få det samme svar med vores standardberegner; dog stræber vi efter at gøre matematikrelaterede opgaver så nemme som muligt for vores brugere. Så tag et kig på vores specialiserede procentberegnere nedenfor, og tøv ikke med at kontakte os, hvis du har nogle ideer til nye.

Procentregner-guide: Find procentdelen af et tal i forhold til en total

 1. Indtast det specifikke tal:
  • Find indtastningsfeltet mærket "Indtast specifikt tal."
  • Klik inde i indtastningsboksen.
  • Indtast tallet, du vil bestemme procentdelen af. For eksempel, hvis du prøver at finde ud af, hvilken procentdel 80 er af 100, skriv "80" i denne boks.
 2. Indtast det totale tal:
  • Find indtastningsfeltet mærket "Indtast totalt tal."
  • Klik inde i indtastningsboksen.
  • Indtast det totale tal. Hvis du følger det forrige eksempel, vil du skrive "100" i denne boks.
 3. Beregn:
  • Når du har indtastet både det specifikke og det totale tal, klik på den røde knap mærket "Beregn."
  • Lommeregneren vil behandle informationen og vise procentdelen i "Procentdel"-feltet.
 4. Gennemgå tærte-diagrammet:
  • Under indtastningsfelterne vil et tærte-diagram blive vist. Dette diagram repræsenterer visuelt det indtastede specifikke tal som en procentdel af totalen.
  • Den røde del af tærte-diagrammet symboliserer det specifikke tals procentdel, mens den grå del repræsenterer den resterende procentdel.
 5. Nulstil lommeregneren:
  • Hvis du ønsker at udføre en anden beregning eller fjerne de indtastede data, klik på den sorte knap mærket "Nulstil".
  • Denne handling vil tømme alle indtastningsfelter og fjerne tærte-diagrammet, så du kan starte forfra.

Procentregner-guide: Omsæt en procent til en værdi

 1. Angiv procenten:
  • Find indtastningsfeltet mærket "Indtast procent".
  • Klik inde i indtastningsboksen.
  • Indtast procenten, du vil omsætte. For eksempel, hvis du vil finde ud af, hvad 20% af en total værdi er, skriver du "20" i denne boks.
 2. Angiv totalværdien:
  • Find indtastningsfeltet mærket "Indtast total værdi".
  • Klik inde i indtastningsboksen.
  • Indtast totalværdien, du vil beregne procentværdien for. For eksempel, hvis du vil vide, hvad 20% af 100 er, skriver du "100" i denne boks.
 3. Beregn:
  • Efter at have indtastet både procenten og totalværdien, klik på den røde knap mærket "Beregn."
  • Lommeregneren vil behandle informationen og give den omsatte værdi i "Værdi" feltet.
 4. Gennemgå søjlediagrammet:
  • Et søjlediagram vil blive vist under indtastningsfelterne, der viser totalværdien og den beregnede procentværdi.
  • Den venstre søjle symboliserer totalværdien, mens den højre søjle indikerer den beregnede procentværdi.
 5. Nulstil lommeregneren:
  • Hvis du ønsker at udføre en anden beregning eller slette de indtastede data, klik på den sorte knap mærket "Nulstil."
  • Denne handling vil slette alle indtastningsfelter og fjerne søjlediagrammet, så du kan starte forfra.

Procentregner-guide: Find procentvis ændring mellem to tal

 1. Angiv starttallet:
  • Find indtastningsfeltet mærket "Indtast oprindelig tal".
  • Klik inde i indtastningsboksen.
  • Indtast starttallet, du vil bestemme procentvis ændring fra. For eksempel, hvis du beregner procentvis ændring fra 10 til 20, skriver du "10" i denne boks.
 2. Angiv sluttallet:
  • Find indtastningsfeltet mærket "Indtast endeligt tal".
  • Klik inde i indtastningsboksen.
  • Indtast tallet, som starttallet er ændret til. Hvis du fortsætter det forrige eksempel, ville du skrive "20" i denne boks.
 3. Beregn:
  • Efter at have angivet både start- og sluttallene, klik på den røde knap mærket "Beregn."
  • Lommeregneren vil beregne den procentvise ændring og vise resultatet i feltet "Procentvis ændring."
 4. Gennemgå søjlediagrammet:
  • Under indtastningsfelterne vil et søjlediagram blive vist, der viser start- og sluttallene for en visuel sammenligning.
  • Den venstre søjle repræsenterer starttallet, mens den højre søjle indikerer sluttallet. Overskriften over diagrammet viser den beregnede procentvise ændring.
 5. Nulstil lommeregneren:
  • Hvis du ønsker at udføre en anden beregning eller slette den nuværende data, klik på den sorte knap mærket "Nulstil."
  • Denne handling vil nulstille alle indtastningsfelter og fjerne søjlediagrammet, så du kan starte forfra.

Procentregner-guide: Beregn værdiforøgelse eller -reduktion baseret på procent

 1. Angiv starttallet:
  • Find indtastningsfeltet mærket "Indtast oprindelig værdi".
  • Klik inde i indtastningsboksen.
  • Indtast starttallet, du vil bestemme procentvis ændring fra. For eksempel, hvis du beregner procentvis ændring fra 10 til 20, skriver du "10" i denne boks.
 2. Angiv sluttallet:
  • Find indtastningsfeltet mærket "Indtast procentændring".
  • Klik inde i indtastningsboksen.
  • Indtast tallet, som starttallet er ændret til. Hvis du fortsætter det forrige eksempel, ville du skrive "20" i denne boks.
 3. Beregn:
  • Efter at have angivet både start- og sluttallene, klik på den røde knap mærket "Beregn."
  • Lommeregneren vil beregne den procentvise ændring og vise resultatet i feltet "Procentvis ændring."
 4. Gennemgå søjlediagrammet:
  • Under indtastningsfelterne vil et søjlediagram blive vist, der viser start- og sluttallene for en visuel sammenligning.
  • Den venstre søjle repræsenterer starttallet, mens den højre søjle indikerer sluttallet. Overskriften over diagrammet viser den beregnede procentvise ændring.
 5. Nulstil lommeregneren:
  • Hvis du ønsker at udføre en anden beregning eller slette den nuværende data, klik på den sorte knap mærket "Nulstil."
  • Denne handling vil nulstille alle indtastningsfelter og fjerne søjlediagrammet, så du kan starte forfra.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram