Forbrukskalkulator for elektromotor

Regn ut hvor mye det koster å bruke en elektromotor per dag, per måned eller per år med variabel strømpris.
Liten 3-fase motor

Om kalkulatoren

Denne kalkulatoren regner ut kostnaden for drift av en elektromotor basert på motordata, strømpris, driftstid og belastningsgrad. Du kan også regne ut tilført og avgitt effekt samt kostnaden for disse.
Grønn 3-fase motor
Totalt har kalkulatoren tre utregninger som man kan velge:

1. Tilført og avgitt effekt basert på kilowatt og virkningsgrad
2. Tilført effekt basert på volt, ampere og cosinus phi
3. Tilført og avgitt effekt basert på volt, ampere, cosinus phi og virkningsgrad

Kalkulatoren setter opp energiforbruk og kostnad med oversikt per dag, per måned og per år. Vi har også med øyeblikksverdi for de som kun ønsker å regne ut elektrisk effekt.

Dette er et godt verktøy for å synliggjøre energiforbruk og kostnader på forskjellige typer elektromotorer og varierende strømpris. Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i beregningene. Vi presiserer også at vi ikke har med utregninger for strømstøtte, eller “energiledd” og “kapasitetsledd” som inngår i nettleiemodellen.

Tekniske begrep

La oss forklare noen av begrepene i kalkulatoren: Den tilførte effekten er strømmen som kommer fra strømnettet og går inn i elektromotoren betegnes som “P1”. Den avgitte effekten er energien som elektromotoren leverer, det vil si den mekaniske energien på motorens aksel betegnes som “P2”.

Differansen mellom “P1” og “P2” er et effekttap som vi velger å kalle for “Pt” i vår kalkulator. Kort fortalt oppstår tap er fordi elektromotoren genererer varme ved å omdanne strøm til mekanisk energi. Elektromotoren har en kjølevifte som skaper luftmotstand, og det kreves noe energi for å opprettholde magnetfeltet i motoren slik at denne kan generere kraft. Disse faktorene er noe av forklaringen på hvorfor det er tap mellom den tilførte og avgitte effekten.

Elektromotorer betegnes med effekten den leverer i antall watt, normalt kilowatt (kW). Elektromotorer betegnes også med hvor mange prosent effektive de er, som er beskrevet i avsnittet over. En motor som er 90% effektiv motor har for eksempel 10% tap. Elektromotorer betegnes også med cosinus phi, som er en effektfaktor i en vekselstrømkrets og er av betydning for utregningen av effekt og energiforbruk.

Man må i tillegg vurdere hvor stor belastning motoren vil ha når den er i drift. En motor med lavere belastning forbruker mindre strøm sammenlignet med motor med full belastning. Hvor stor belastning det er på motoren har også betydning for virkningsgraden. Det er gjerne oppgitt hvilken virkningsgrad motoren har ved forskjellig belastning på motor skiltet eller i databladet for motoren.

Belastning og effektivitet

Elektromotorer har forskjellig effektivitet ved forskjellig belastning. Ofte er elektromotorene mest effektive ved full belastning og nominelt turtall, og det er denne informasjonen står angitt på motorskiltet. Vi anbefaler at man tar stilling til hvilken belastning motoren skal kjøres med og finner den aktuelle virkningsgraden i databladet, og bruker disse verdiene i kalkulatoren.

Hvorfor virkningsgraden til en elektromotor er viktig for bedriftens økonomi

Når du skal kjøpe en ny elektromotor er det viktig at du sjekker hvilken virkningsgrad den nye elektromotoren har. En billig motor er billig kan det bli en dyr investering hvis den har dårlig virkningsgrad og bruker unødvendig mye strøm.

En elektromotor med virkningsgrad på 95% er langt billigere i drift sammenlignet med en elektromotor med virkningsgrad på 85%. Det er fordi den første motoren i eksempelet kun har 5% tap og den andre motoren har 15% tap. Det vil si at hvis motoren en motor med 10 kW i nominell effekt kjøres 24 timer i døgnet ved full belastning utgjør dette 92 208 kWt eller 103 061 kWt per år i forbruk for at den samme jobben blir utført.

Hvorfor energibesparende elektromotorer er viktige

Det å velge en elektromotor med god effektivitet er også viktig for å redusere belastningen på strømnettet. Europa har opplevd en stadig økende etterspørsel etter elektrisk kraft, og elektriske motorer er en av de største forbrukerne av denne energien. Elektriske motorer brukes i alt fra transportmidler og industrielle maskiner til husholdningsapparater og er ansvarlige for en betydelig del av det totale energiforbruket.

Som en del av Europas grønne energiovergang, kan overgangen til effektive elektromotorer spille en viktig rolle i å redusere energiforbruket og redusere karbonavtrykket. Med stadig bedre teknologi og stadig større bevissthet om klimaendringer, kan effektive elektromotorer være en viktig brikke i vårt arbeid for å oppnå en mer bærekraftig fremtid.

Standardisering og krav til energieffektivitet

IE2, IE3, IE4 er forskjellige standarder for energieffektivitet som har blitt introdusert av EU-kommisjonen under Ecodesign-direktivet for elektriske motorer. IE står for "International Efficiency", og standardene tar sikte på å forbedre energieffektiviteten til elektriske motorer ved å øke virkningsgraden og redusere energitapet.

For å oppfylle kravene i Ecodesign-direktivet og standardene IE2, IE3, IE4, må elektromotorer testes og sertifiseres i henhold til kravene i IEC 60034. Dette betyr at de nye elektromotorene bruker mindre energi enn eldre modeller, noe som kan bidra til å redusere energiforbruket og CO2-utslippene.

For å møte kravene til Ecodesign-direktivet må alle elektriske motorer som selges i EU-området oppfylle minimumskravene for effektivitet. Storprodusenter av elektromotorer konkurrerer om å lage den mest effektive elektromotoren for å møte kravene og for å oppnå større markedsandeler. Produsentene bruker avansert teknologi og innovative løsninger for å øke virkningsgraden og redusere energitapet.

Den økte konkurransen har ført til at prisen på de nye effektive elektromotorene har blitt lavere, noe som gjør dem mer tilgjengelige for et bredere utvalg av applikasjoner. I tillegg til å redusere energiforbruket, kan effektive elektromotorer også bidra til å redusere driftskostnadene og forbedre påliteligheten til utstyret.
calculator land logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram