Priskalkulator for strømforbruk

Beregner pris for bruk av elektriske aparater. Sett inn watt manuelt eller velg mellom blant annet panelovn, vaskemaskin og tv.
Stekeovn

Strømkostnad på elektriske aparater

Med høye strømpriser er det er viktig å forstå hvordan man kan beregne strømforbruket til et apparat, slik at man kan få en bedre forståelse av hvor mye strøm som brukes og hva det koster. I denne artikkelen skal vi forklare beregning av strømforbruk og beregning av kostnaden for strømmen.
Hårføner

Hva er strømpris?

Strømmen prises etter begrepet "kilowatt time", altså hvor mye koster det for å forbruke 1000 watt i løpet av en time. Begrepet kilowatt time forkortes med "kWt" og strømprisen i Norge fastsettes med antall øre per kWt. Oversatt til engelsk får man begrepet “kilowatt hour” som har samme betydning men forkortes til “kWh”.

Hva er nettleie?

Nettleien er enkelt forklart kostnaden som vi alle må betale for vedlikehold av strømnettet, våre kraftverk, og våre mange tekniske installasjoner som kreves for at vi har en trygg strømforsyning i Norge. Fra 1 juli 2022 kom det en ny nettleie-modell, og disse vedlikeholdskostnadene betegnes som "fastledd".

Den nye nettleie-modellen har også et såkalt "energiledd". Hvor mye strøm du bruker og når tid på døgnet du bruker mest strøm er med å avgjøre prisen for forbruket. Som et praktisk eksempel kan vi si at hvis du bruker 1000 watt på et minutt betaler du mer sammenliknet med at du bruker den samme mengden strøm på en time (1 kWt). At man fordeler strømforbruket over en lengre tidsperiode og at forbrukere ikke bruker strømmen samtidig reduserer belastningen på strømnettet.

Siden nettleien varierer avhengig av tidspunkt og mengden av strømforbruk, har vi valgt å ikke ta med nettleien i våre kalkulatorer for beregning av strømforbruk og kostnad. Hvis du vil vite mer kan du lese om den nye nettleien på NVE-RME sin nettside.

Hvordan regne ut strømforbruk

For å beregne strømforbruket til et elektrisk apparat, må du først finne ut watt-tallet på apparatet. Enkelt forklart er watt-tallet er den tilførte effekten som trengs for å drive apparatet. Dette tallet står vanligvis på baksiden, på siden, eller på undersiden av apparatet. Det står sannsynligvis også i bruksanvisningen eller manualen som fulgte med produktet. Når du har funnet watt-tallet, kan du multiplisere det med antall timer som produktet skal brukes per dag.

Som et eksempel sier vi at en panelovn bruker 1500 Watt og er skrudd på i 10 timer. 1500 watt forkortes til 1,5 kW, og utregningen for strømforbruket blir som følger: 1,5 kW x 10 timer = 15 kWt

Hva husholdningsartikler som en vaskemaskin bruker på et program er ikke alltid like lett å definere. En ny vaskemaskin kan ha et forbruk på 0,5 kWt for en vask ved 40 grader, og 1 kWt for en vask ved 60 grader. En tørketrommel kan bruke tre til seks ganger så mye energi som vaskemaskinen. Det er store variasjoner og vi anbefaler at man ser i bruksanvisning eller instruksjonsmanual for å finne forbruket til elektrisk utstyr.

Hvordan regne ut kostnaden for strømforbruket?

Når vi vet hvor mye strøm apparatet har brukt kan vi multiplisere forbruket med dagens strømpris. I overstående eksempel så vi at panelovnen benyttet 15 kWh. Hvis dagen strømpris er 350 øre per kWt, blir utregningen som følger: 15 kWt x 350 øre = 52,5 kroner.

Vår strømkalkulator beregner dette for deg raskt og enkelt. Bare skriv inn antall watt, antall timer og strømpris, så tar kalkulatoren hele utregningen for deg. Du kan også legge inn antall dager og du kan justere strømprisen for å se hva skiftende pris utgjør i kroner og øre.

NB. Kalkulatoren inkluderer ikke strømstøtte eller nettleie.

Tilført effekt og avgitt effekt

Når man skal beregne strømforbruket til et apparat (elektrisk effekt) kan det noen ganger være viktig å skille mellom tilført effekt og avgitt effekt. En elektromotor som har 1,5 kW i avgitt effekt kan kanskje forbruke 1,7 kW i tilført effekt. Det er fordi ingen maskin er 100% effektiv, og at det alltid vil være et tap. En elektromotor blir varm ved bruk, og noe av den tilførte effekten forsvinner som varmeenergi. Grunnet varmeutviklingen er elektromotoren utstyrt med en vifte som blåser luft gjennom motoren for kjøling, og noe av den tilførte effekten forsvinner til luftmotstanden som viften møter for å kjøle motoren. Derfor kan tilført effekt være høyere enn avgitt effekt. Til sammenlikning har en hårføner eller en panelovn som brukes til oppvarming relativt lite tap, fordi varmen som skapes ved å drive apparatet går med til oppvarming.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram