Effektkalkulator for 3-fase motor

Hvordan beregne effekten av en 3-fase motor? Bruk vår gratis effektkalkulator for å enkelt finne svaret og les artikkelen for å forstå det grunnleggende.
3-fase motor

Effektkalkulator for 3-fase motor

Om vår effektkalkulator

Vi har utarbeidet en kalkulator for beregning av tilført effekt for elektriske 3-fase-motorer. Her kan man enkelt skrive inn hvilken spenning og ampere man har tilgjengelig samt virkningsgraden for den elektriske motoren, og kalkulatoren regner ut den tilførte effekten.

I en arbeidssituasjon er det greit å slippe å gjøre denne utregningen manuelt, spesielt når man er på farten eller ute hos kunder og vurderer nye prosjekter. Bare skriv inn tallene, så gjør kalkulatoren utregningen for deg - så enkelt!

Du finner virkningsgraden (n) for den elektriske motoren på motor-skiltet eller i databladet for motoren. Elektriske motorer kan ha virkningsgrad fra 0,70 og lavere og helt opp til 0,95-tallet, så denne faktoren er viktig å avklare. Jo bedre virkningsgrad motoren har, jo mindre strøm bruker motoren.

De viktigste komponentene på en elektromotor

Beregning av effekt for en 3-fase motor

Formelens utgangspunkt

Formelen for beregning av elektrisk effekt i et elektrisk system er P = U x I.

P er effekt i Watt

U er spenning i Volt

I er strømstyrke i Ampere

n er virkningsgrad

For å beregne Watt (P) må man multiplisere Volt (U) med Ampere (I). For en 3-fase motor må man også dele på kvadratroten av 3. Formelen ser da slik ut: P=(UxI)x√3, men vi må også ha med motorens virkningsgrad (n) i beregningen.

Motorens virkningsgrad

Ingen motor fungerer med 100% virkningsgrad. Motoren blir for eksempel varm når den er i drift, og noe av energien går tapt i form av varme. Det er også andre faktorer som måten motoren er konstruert som gjør at virkningsgraden kan variere med turtall og belastningsgrad. De vil si at man leverer mer energi til motoren en den avgir i mekanisk arbeid. Kort fortalt er virkningsgraden for en elektrisk motor forholdet mellom tilført effekt og avgitt effekt. Virkningsgraden (n) oppgis som brøk eller i prosent, for eksempel 0,90 eller 90%. 

Virkningsgraden (n) pleier å være definert på motor-skiltet. Dette er i mange tilfellet den aller beste virkningsgraden for motoren, og kan i noen tilfeller oppnås kun ved full belastning på motoren. Ofte kjører man ikke motoren med full belastning, og det kan derfor være lurt å ta stilling til motorens aktuelle turtall og belastningsgrad og se i databladet for motoren hva som er den aktuelle virkningsgraden.

Virkningsgraden (n) angis som brøk eller i prosent, for eksempel 0,90 eller 90%.

Den funksjonelle formelen

Når vi også har med virkningsgraden har vi en formel som fungerer i praksis, og formelen ser nå slik ut: P=((UxI)x√3)xn

Syns du formelen er vanskelig? Det skjønner vi. La oss ta en ting om gangen.

Vi må først multiplisere U og I, og vi har parenteser rundt disse to for å vise at dette skal gjøres som en egen utregning. La oss si strømmen (U) er 220 volt og strømmen (I) er 16 ampere. Svaret på U x I er 3520.

Siden dette er en 3-fase motor må gange 3520 med kvadratroten av 3. Vi setter inn parenteser rundt denne utregningen også for å gjøre denne separat og svaret her er 6097. Vi deler nå 6097 med virkningsgraden (n) for å beregne motorens tilførte effekt. Hvis virkningsgraden (n) er 0,90 er svaret 6774 watt.

Den tilførte energien til motoren er 6,774 kW.

Beregning med oppført effekt

Vi kan også beregne tilført effekt med den nominelle effekten for en elektromotor. Nominell effekt er angitt på motor skiltet og i datablad i kilowatt (kW). Dette er en litt enklere beregning som kan brukes hvis man ikke trenger å beregne med spenning og strømstyrke. Her deler man helt enkelt den nominelle effekten på virkningsgraden.

La oss ta et nytt eksempel hvor vi beregner den tilførte energien for en motor med nominell effekt på 10 kW og en virkningsgrad på 0,9. 

10 kW / 0,9 = 11,1 kW. 

Den tilførte energien til motoren er 11,1 kW.

Motoren forbruker altså 11,1 kW for å avgi 10 kW arbeid. Det vil si at det er et energitap på 1,1 kW (11,1 kW - 10 kW = 1,1 kW).

Vanlige spørsmål om 3-fase motor

Hva er en elektrisk 3-fase motor?
En elektrisk 3-fase motor kalles gjerne induksjonsmotor eller asynkron motor. 3-fase motoren består typisk av en rotor og en stator. Statoren er en stasjonær ramme med interne kobbertråder som er viklet rundt et åpent senter. Disse kobber viklingene skaper et magnetisk felt som tvinger rotoren, plassert i senter, til å rotere når elektrisitet tilføres motoren. På denne måten omgjøres elektrisk effekt til mekanisk effekt. Rotoren er plassert i senter med rullelager, og pakninger som forhindrer smuss og forurensing å komme inn i motoren.
electric motor
Hva er 2-fase-strøm?
2-fase-strøm er et bestemt vekslende system for elektrisk energi. 2-fase strøm skifter retningen på strømmen periodisk i et bestemt tidsintervall. I det ene øyeblikket ledes elektronene i den ene retningen, og i det andre øyeblikket ledes elektronene i den andre retningen. Det er denne vekslingen av strømmens retning som gir navnet "vekselstrøm". For å være mer konkret kan vi si at fasene endrer polaritet. Den ene fasen er positiv og den andre fasen er negativ, og en slik endring i polaritet kalles for en hertz (hz). Antallet hertz kalles også for frekvens og dette måles per sekund.

2-fase-strøm er vanlig i hjemmet og i Europa er vekselstrøm med 50 hz frekvens vanlig. I USA er vekselstrøm med 60 hz frekvens vanlig. Det vil si at strømmen i disse tilfellene endrer polaritet 50 eller 60 ganger per sekund. Dette skjer så fort at vi ikke kan se det med våre øyne.
Hva er 3-fase-strøm?
3-fase-strøm er et bestemt vekslende system for elektrisk energi. Her er tre såkalte faseledere forskjøvet 120 grader i fra hverandre. Når den ene fasen er strømledende (positiv), er de to andre fasene nøytrale og fungerer som returbane for strømmen (negativ). Siden det er 3 faseledere som jobber sammen og bytter polaritet hver for seg, oppnås en jevn elektrisk fordeling mellom fasene. Normalt brukes 3-fase strøm til industrielt eller annet energikrevende utstyr.
Hva er stjerne-kobling for elektrisk motor?
En stjerne-kobling er en metode for elektrisk tilkobling av en elektrisk 3-fase motor. På motorens koblingsbrett er det 6 poler. Med stjerne-kobling tilkobles de tre av fasene som er L1 L2 L3 til tre av polene med skiver og muttere. De resterende polene sammenkobles med lasker, skiver og muttere.
stjernekobling for 3-fase motor
Hva er trekant-kobling for elektrisk motor?
En trekant-kobling er en metode for elektrisk tilkobling av en elektrisk 3-fase motor. På motorens koblingsbrett er det 6 poler. Med trekant-kobling sammenkobles polene parallelt og de tre av fasene som er L1 L2 L3 tilkobles de tre parallelle laskene.
trekantkobling 3-fase-motor
Hva er virkningsgraden (n) for en elektrisk motor?
Kort fortalt er virkningsgraden for en elektrisk motor forholdet mellom tilført effekt og avgitt effekt. Virkningsgraden (n) oppgis som brøk eller i prosent, for eksempel 0,90 eller 90%.
calculator land logo
graduation-hatchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram