Effektberegner for 3-faset motor

Hvordan beregner man den tilførte effekt til en 3-faset motor? Brug vores gratis effektberegner til at finde svaret nemt og læs artiklen for at forstå det grundlæggende.
3-faset motor

Effektkalkulator for 3-faset motor

Om vores effektberegner

Vi har udviklet en beregner til at finde den tilførte effekt til elektriske 3-fase motorer. Her kan du nemt indtaste den spænding og ampere, du har til rådighed, og virkningsgraden for den elektriske motor, og beregneren vil udregne den tilførte effekt.

I en arbejdssituation er det rart ikke at skulle regne manuelt, især når man er på farten eller ude hos kunder og vurderer nye projekter. Bare indtast tallene, og beregneren vil regne ud - så nemt!

Du kan finde virkningsgraden (n) for den elektriske motor på motor-skiltet eller i databladet for motoren. Elektriske motorer kan have en virkningsgrad fra 0,70 og lavere og helt op til 0,95-tallet, så denne faktor er vigtig at afklare. Jo bedre virkningsgrad motoren har, jo mindre strøm bruger motoren.
electric motor

Beregning av effekt for en 3-faset motor

Formelens udgangspunkt

Formlen til beregning af elektrisk effekt i et elektrisk system er P = U x I.

P er effekt i watt

U er spænding i volt

I er strømstyrke i ampere

n er virkningsgrad

For at beregne watt (P) skal man multiplicere spændingen (U) med strømstyrken (I). For en 3-fase motor skal man også gange med kvadratroden af 3.

Formlen ser således ud: P=(UxI)x√3, men man skal også medtage motorens virkningsgrad (n) i beregningen.

Motorens virkningsgrad (n)

Ingen motor fungerer med 100% virkningsgrad. Motoren bliver f.eks. varm, når den er i drift, og noget af energien går tabt i form af varme. Der er også andre faktorer, som gør at virkningsgraden kan variere med omdrejningstal og belastningsgrad. Det betyder, at man leverer mere energi til motoren, end den afgiver i mekanisk arbejde. Kort fortalt er virkningsgraden for en elektrisk motor forholdet mellem tilført effekt og afgivet effekt. Virkningsgraden (n) angives som brøk eller i procent, f.eks. 0,90 eller 90%.

Virkningsgraden (n) er normalt defineret på motor-skiltet. Dette er i mange tilfælde den bedste virkningsgrad for motoren og kan i nogle tilfælde kun opnås ved fuld belastning på motoren. Ofte kører man ikke motoren med fuld belastning, så det kan være en god idé at tage hensyn til motorens aktuelle omdrejningstal og belastningsgrad og se i databladet for motoren, hvad den aktuelle virkningsgrad er.

Virkningsgraden (n) angives som brøk eller i procent, f.eks. 0,90 eller 90%.

Beregning med spænding og ampere

Når vi også har virkningsgraden med, har vi en formel, som fungerer i praksis, og formlen ser nu sådan ud: P=((UxI)x√3)xn

Synes du, at formlen er svær? Det forstår vi godt. Lad os tage en ting ad gangen.

Først skal vi multiplicere U og I, og vi har parenteser rundt disse to for at vise, at dette skal gøres som en separat beregning. Lad os sige, at spændingen (U) er 220 volt, og strømmen (I) er 16 ampere. Svaret på U x I er 3520.

Da dette er en 3-fase motor, skal vi også gange 3520 med kvadratroden af 3. Vi sætter også parenteser omkring denne beregning for at gøre den separat, og svaret er 6097. Nu deler vi 6097 med virkningsgraden (n) for at beregne den tilførte effekt til motoren. Hvis virkningsgraden (n) er 0,90, er svaret 6774 watt.

Den tilførte energi til motoren er 6,774 kW.

Beregning med angivet effekt

Vi kan også beregne den tilførte effekt med den nominelle effekten for en elektromotor. Den nominelle effekt er angivet på motor-skiltet og i databladet i kilowatt (kW). Dette er en lidt lettere beregning, som kan bruges, hvis man ikke har brug for at beregne med spænding og strømstyrke. Her skal man blot dividere den nominelle effekt med virkningsgraden.

Lad os tage et nyt eksempel, hvor vi beregner den tilførte energi til en motor med en nominel effekt på 10 kW og en virkningsgrad på 0,9.

10 kW / 0,9 = 11,1 kW.

Den tilførte energi til motoren er 11,1 kW.

Motoren bruger altså 11,1 kW for at producere 10 kW arbejde. Det betyder, at der er et energitab på 1,1 kW (11,1 kW - 10 kW = 1,1 kW).

Vanlige spørsmål om 3-fase motor

Hvad er en elektrisk 3-faset motor?
En elektrisk 3-faset motor kaldes ofte for en induktionsmotor eller asynkronmotor. 3-fase motoren består typisk af en rotor og en stator. Statoren er en fast ramme med interne kobbertråde, som er viklet rundt et åbent center. Disse kobberviklinger skaber et magnetisk felt, som tvinger rotoren, placeret i centrum, til at rotere, når elektricitet tilføres motoren. På denne måde omdannes elektrisk effekt til mekanisk effekt. Rotoren er placeret i centrum med rullelejer og pakninger, som forhindrer snavs og forurening i at trænge ind i motoren.
electric motor
Hvad er virkningsgraden (n) for en elektrisk motor?
Kort sagt er virkningsgraden for en elektrisk motor forholdet mellem den tilførte effekt og den afgivne effekt. Virkningsgraden (n) angives som brøk eller procent, f.eks. 0,90 eller 90%.
Hvad er 2-fase-strøm?
2-fase-strøm er kort sagt et bestemt vekslende system for elektrisk energi. 2-fase strøm skifter retning på strømmen periodisk i et bestemt tidsinterval. I det ene øjeblik ledes elektronerne i den ene retning, og i det andet øjeblik ledes elektronerne i den anden retning. Det er denne veksling af strømmens retning, som giver navnet "vekselstrøm". For at være mere konkret kan vi sige, at faserne skifter polaritet. Den ene fase er positiv, og den anden fase er negativ, og en sådan ændring i polaritet kaldes for en hertz (hz).

Antallet hertz kaldes også for frekvens, og dette måles per sekund. 2-fase-strøm er almindeligt i hjemmet, og i Europa er vekselstrøm med 50 hz frekvens almindeligt. I USA er vekselstrøm med 60 hz frekvens almindeligt. Det betyder, at strømmen i disse tilfælde skifter polaritet 50 eller 60 gange per sekund. Dette sker så hurtigt, at vi ikke kan se det med vores øjne.

Hvad er 3-fase-strøm?
3-fase-strøm er kort sagt et bestemt vekslende system for elektrisk energi. Her er tre såkaldte faseledere forskudt 120 grader fra hinanden. Når den ene fase er strømledende (positiv), er de to andre faser neutrale og fungerer som returbane for strømmen (negativ). Da det er tre faseledere som arbejder sammen og skifter polaritet hver for seg, opnås en jævn elektrisk fordeling mellem faserne. Normalt bruges 3-fase-strøm til industrielt eller andet energikrævende udstyr.
Hvad er stjernekobling for elektrisk motor?
En stjernekobling er en metode til elektrisk tilslutning af en elektrisk 3-fase motor. På motorens koblingsbræt er der 6 poler. Med stjernekobling tilsluttes de tre af faserne, som er L1 L2 L3, til tre af polene med skiver og møtrikker. De resterende poler sammenkobles med skruer, skiver og møtrikker.
stjernekobling for 3-fase motor
Hvad er trekantkobling for elektrisk motor?
En trekantkobling er en metode til elektrisk tilslutning af en elektrisk 3-fase motor. På motorens koblingsbræt er der 6 poler. Med trekantkobling sammenkobles polene parallelt, og de tre faser, som er L1 L2 L3, tilsluttes de tre parallelle ledninger.
trekantkobling 3-fase-motor
graduation-hatchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram