Ohms lov-lommeregner

Vores Ohms lov-lommeregner beregner automatisk spænding, strøm og modstand.
Electric cables on floor

Regn ut spenning

Hvis man trenger å vite hva Spenningen (U) er, multipliseres Motstand (R) med Strømstyrke (I).

Formel: u = R x I

Regn ut strømstyrke

Hvis man trenger å vite hva Strømstyrken (I) er, deles Spenningen (U) med Motstand (R).

Formel: I = U / R

Regn ut motstand

Hvis man trenger å vite hva Motstanden (R) er, deles Spenningen (U) med Strømstyrke (I).

Formula: R = U / I

Ohms lov-FAQ

Hva er de 3 formlene i Ohms lov?
Spenning: u = R*I (Spenning = Motstand*Strømstyrke)

Strømstyrke: I = U/R (Strømstyrke = Spenning/Motstand)

Motstand: R = U/I (Motstand = Spenning/Strømstyrke)
Hva brukes Ohms lov til?
Ohms lov kan brukes til å beregne motstanden til en ukjent krets.
Hvilke begrensninger har Ohms lov?
Det mest åpenbare tilfellet er når kretsen består av bare en ledning.

En annen situasjon oppstår når motstanden til kretsen er veldig høy sammenlignet med motstanden til ledningene i kretsen.

En tredje situasjon oppstår når kretsen ikke inneholder noen resistive elementer.

Temperaturen kan også ha innvirkning på motstanden.

Til slutt avhenger motstanden til noen materialer av deres plassering i forhold til strømretningen.
calculator land logo
chevron-downquestion-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram