Volum av kule-kalkulator

Regner ut hvor mange kubikk en kule består av, basert på enten radius eller diameter.
kule volum

Regn ut volumet av en kule

Volumet av kulen er: 0,00 enhet³

Slik bruker du Volum av kule-kalkulatoren:

  1. Velg måleenhet: Start med å velge om du vil oppgi målet i radius eller diameter. Hvis du har målt avstanden fra sentrum av kulen rett ut til overflaten, bruker du radius. Hvis du har målt tvers over kulen gjennom sentrum, bruker du diameter. Velg den tilsvarende radioknappen for måleenheten du har.

  2. Oppgi verdi: Skriv inn målet på kulen i feltet merket "Verdi". 

  3. Beregn volumet: Klikk på knappen "Regn ut" for å beregne volumet av kulen. Volumet vil bli kalkulert og vist i boksen under formen, merket som "Volumet av kulen er:". Verdien vil bli presentert i kubikkenheter (enhet³).

  4. Nullstill kalkulatoren: Hvis du ønsker å starte på nytt med en annen måling, klikk på "Nullstill"-knappen. Dette vil tilbakestille verdifeltet til 0 og fjerne det kalkulerte volumet.

Hva er radius av en kule

Radiusen til en kule er avstanden fra sentrum av kulen til overflaten. Den representerer halvparten av lengden av kulens diameter. Radius er en kritisk måling når man beregner volumet av en kule, siden volumformelen er direkte avhengig av radiusen.

Hva er diameter av en kule

Diameteren til en kule er lengden av en rett linje som går fra den ene siden av kulen til den andre og passerer gjennom sentrum. Diameteren er dobbelt så stor som radiusen og er en annen måte å uttrykke størrelsen på en kule.

calculator land logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram