Volum av sylinder-kalkulator

Regner ut hvor mange kubikk en sylinder består av, basert på høyden samt sylinderens radius, diameter eller omkrets.
En perfekt sylinder med en høyglanset, reflekterende overflate i nyanser av rosa og lilla står på et speilende gulv med et mykt lys i bakgrunnen.

Regn ut basert på radius

Volum av sylinder:

Regn ut basert på diameter

Volum av sylinder:

Regn ut basert på omkrets

Volum av sylinder:

Sylinder-geometri

Beregne volumet til en sylinder: en trinn-for-trinn-veiledning

I denne trinnvise guiden skal vi vise deg nøyaktig hvordan du beregner volumet til en sylinder raskt og enkelt.
Mørk sylinder

Hva er en sylinder - og hvorfor det er viktig å vite volumet

En sylinder er en tredimensjonal form med to sirkulære flater forbundet med en buet overflate. For å beregne volumet må vi kjenne sylinderens radius og høyde, som deretter kan brukes sammen med Pi (3,14) for å regne ut et nøyaktig resultat.

Å kjenne volumet til en sylinder kan være nyttig av en rekke årsaker og er i prinsippet ganske enkelt. Å vite hvordan man beregner volum nøyaktig gjør at man kan beregne mengder væske eller gasser i sylindriske beholdere, så vel som i bygningskonstruksjon og andre ingeniørprosjekter for å estimere objektets vekt basert på volumetrisk størrelse.

Formelen for å beregne volumet til en sylinder

For nøyaktig å beregne volumet til en sylinder bruker vi formelen V = πr²h, hvor "r" er radius og "h" er høyden til nevnte sylinder. Resultatet vil være i kubikk enheter, avhengig av hvilke enheter som brukes for å definere begge variablene. Denne formelen gjør det enkelt å finne ut hvor mye plass en sylinder tar opp eller hvor mye materiale som trengs for spesifikke prosjekter.

Formelen ser altså slik ut:

V = π*r²*h

Hvordan regne volum av sylinder

Nå som vi vet hvordan formelen ser ut kan vi ta for oss et eksempel. La oss si vi har en sylinder med en radius (r) på 5 cm og høyde (h)10 cm:

Vi multipliserer først Pi (3,14) med radius 5 i annen (25) som gir 78,5. Dette tallet multiplisert med 10 gir 785 cm³ som er totalt volum av sylinderen. Man kan videre multiplisere dette volumet med egenvekten for treverk, stein eller vann for å finne vekten som sylinderen inneholder. Men husk, hvis du måler og regner med centimeter og ønsker svaret ditt i liter må du dele på 1000 siden 1 liter består av 1000 cm3.

Hvis du for eksempel trengte å beregne volumet til en sylindrisk tank som måler 4 meter i radius og 10 meter i høyden, kan du multiplisere 4² x Pi x 10 sammen for å få et endelig svar på 502,4 kubikkmeter.

Ved å følge formelen som skrives V = πr2h (multiplikasjonstegn er skjulte) kan man raskt og enkelt regne ut volumet for enhver sylinder, uansett størrelse eller form. Det er viktig å huske at målingene for både radius og høyde på en sylinder må være i de samme enhetene for å oppnå en nøyaktig beregning.

Alt i alt er å beregne volumet til en sylinder en viktig ferdighet å ha og gjøres enkelt med den enkle formelen. Når målingene av radiusen og høyden til sylinderen din er tatt, kan du bruke en kalkulator for å hjelpe deg med å finne svaret raskt og nøyaktig.

Konklusjon

Avslutningsvis er prosessen med å beregne volumet til en sylinder egentlig ganske enkel. Alt du trenger å gjøre er å beregne arealet av basen og deretter multiplisere det med høyden. Med denne kunnskapen og en blyant, kalkulator og litt tålmodighet, kan du nå beregne volumet til en hvilken som helst sylinder på kort tid!

Volum av sylinder-tabeller

Å forstå hvordan volumet av en sylinder varierer med endringer i radius, diameter eller omkrets kan være utfordrende. Ved å eksemplifisere med tabeller får vi en klar og visuell representasjon av denne sammenhengen. Tabellene under demonstrerer hvordan små endringer i disse målene kan ha en betydelig effekt på sylinderens totale volum.

Radius-tabell

Denne tabellen viser hvordan volumet av en sylinder øker når radiusen endres fra 1 cm til 10 cm, med en fast høyde på 10 cm.
wdt_ID Radius (cm) Volum (cm³)
1 1 31,42
2 2 125,66
3 3 282,74
4 4 502,65
5 5 785,40
6 6 1.130,97
7 7 1.539,38
8 8 2.010,62
9 9 2.544,69
10 10 3.141,59

Diameter-tabell

Denne tabellen illustrerer hvordan volumet av en sylinder varierer når diameteren går fra 2 cm til 20 cm, med en konstant høyde på 10 cm.
wdt_ID Diameter (cm) Volum (cm³)
1 2 31,42
2 4 125,66
3 6 282,74
4 8 502,65
5 10 785,40
6 12 1.130,97
7 14 1.539,38
8 16 2.010,62
9 18 2.544,69
10 20 3.141,59

Omkrets-tabell

Denne tabellen fremhever forandringen i volumet av en sylinder ettersom omkretsen justeres fra ca. 6.28 cm til 62.83 cm, med en uforandret høyde på 10 cm.
wdt_ID Omkrets (cm) Volum (cm³)
1 6,28 31,42
2 12,57 125,66
3 18,85 282,74
4 25,13 502,65
5 31,42 785,40
6 37,70 1.130,97
7 43,98 1.539,38
8 50,27 2.010,62
9 56,55 2.544,69
10 62,83 3.141,59
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram